×

Audio Gain

Lydjustering med Volume Level linjen er godt til finjustering, men du kan ikke hæve niveauet med mere end 12dB. I stedet kan du justere lydniveauet på et eller flere markerede klip med Audio Gain (G). Der er 4 muligheder:

Set Gain to: Sætter niveauet til den indtastede værdi. Hvis du skriver 6 hæves niveauet til 6 dB over 0 dB, hvis det ikke er nok, skal du f.eks. skrive 9 dB for at hæve niveauet yderligere 3 dB.

Adjust Gain by: Justerer niveauet med den indtastede værdi. Hvis du skriver 6 hæves niveauet til 6 dB over 0 dB, hvis det ikke er nok, skal du f.eks. skrive 3 dB for at hæve niveauet yderligere 3 dB.

Normalize Max Peak to: Justerer klippets højeste værdi (Peak) til det indtastede tal. Hvis klippets højeste niveau f.eks er -4,2 dB, vil -12 sænke hele klippets niveau med 7,8 dB. Det gælder også for flere klip.


Før justering

Efter justering

 

Normalize All Peaks to: Er samme funktion som ovenfor i enkelt klip, men hvis du markerer flere klip, vil klip med lave peak-værdier blive hævet.


Før justering

Efter justering

 

NB! Audio Gain justerer lydniveauets udgangspunkt og ændrer Waveformens størrelse. Dvs. at hvis du har ændret et niveau med +6 dB med Volume Level linjen, bliver det IKKE regnet med af Audio Gain. Så selv om du sætter Max Peak til - 12 dB, vil en forøgelse af niveauet i Volume Level stadig ligge OVER - 12 dB.

 

2024 © Kim Dang Trong
Til toppen af siden