×

Nødingest

Hvis du ikke kan sende til rækkefølge eller MA fra Premiere Pro. Kan du enten afvikle direkte fra rummet eller eksportere dit indslag til TEMP_EN_UGE -> _til_ma som en MXF OP1a fil (vores produktionsformat).

 1. Det indslag du vil eksportere skal være åbent i Timelinen.
 2. Gå til File -> Export -> Media ... (Ctrl+M) 3. Skriv indslagets navn øverst til venstre 1️⃣
 4. Vælg /Volume/nle/TEMP_EN_UGE/_til_ma i Location 2️⃣ 5. Vælg Preset 3️⃣ 6. Vælg Entire Source i feltet Range 4️⃣ nederst til venstre under det store preview billede.
 7. Og Scale to fit i Scaling 5️⃣
 8. Tryk på knappen Export

 9. Når indslaget er eksporteret skal du åbne en browser og skrive masave/ i adresselinjen.
 10. Vælg Adobe Panels under Kilder.
 11. Vælg ISILON til MA - TempEnUge under mapper.

  MASAVE_2.jpg
 12. Søg efter det indslag du har overført, og vælg det ved at sætte et flueben i boksen ud for titlen.
 13. Tryk på knappen Næste.
 14. Vælg derefter Opret som nyt materiale.
 15. Her skal du under Rettighedsniveau vælge Kan genudsendes og genanvendes (i uddrag) efter god skik og brug (grøn).
 16. Tryk Gem og indslaget vil blive overført til Mediarkivet, hvorfra det kan sendes til rækkefølge.

 

2024 © Kim Dang Trong
Til toppen af siden