×

Introduktion til Canon Speedlite

Canon 600EX II-RT og fjernudløseren (trigger) ST-E3-RT er en lille del af Canons udvalg af flashes.

IMG_6871_1.jpg

Du kan bruge 600'eren på kameraet eller udløse den fra fjernudløseren fra kameraet.

Flash og fjernudløser fungerer vha. radiosignaler, med de samme frekvenser som man bruger til WiFi. Fordelen er at der kan være rimelig stor afstand mellem flash og udløser, mens ulempen er, at der kan opstå interferens, som kan afbryde forbindelsen mellem flash og udløser. Se mere her...

E-TTL eller Manuel

E-TTL står for Evaluative Through The Lens, og betyder, at der bliver udløst et svagt flashglimt før eksponeringen, der bliver brugt til at bestemme, hvor meget lys der skal komme fra flashen under selve eksponeringen. 

Manuel betyder, at du selv bestemmer, hvor meget flashen skal lyse. Du kan regulere styrken fra fuld styrke ned til 1/128 del svarende til et blændetrin ad gangen.

E-TTL er en automatisk justering af flashens lysmængde i modsætning til manuel justering. E-TTL kan med fordel bruges, når afstand mellem flash og motiv varierer og manuel kan være godt, hvis du har en fast opstilling.

Flash og fjernudløser

Det giver langt flere kreative muligheder at udløse flashen med en fjernudløser på kameraet. Men først skal flash og fjernudløser "parres".

Kanal, ID og gruppe skal være identiske på begge enheder. Hvis du er et sted med meget WiFi, kan der opstå interferens, så derfor er der også en mulighed for at scanne frekvensområdet for den bedste kanal.

Vejledning:

Fjernudløseren og flashen har 15 forskellige kanaler i 2,4 GHz frekvensområdet, det samme område, der bliver brugt til WiFi.

 1. Først skal du lige vælge ETTL. Tryk på fjernudløserens MODE-knap indtil ETTL og ALL vises (du kan også vælge M, hvis du foretrækker det).
 2. For at scanne frekvensområdet på fjernudløseren skal du trykke to gange på MENU knappen indtil MENU3 vises.
 3. Tryk på SCAN.
 4. Efter nogen tid vises en oversigt over kanalerne, og her skal du med drejehjulet vælge den kanal med den højeste søjle og tryk på SEL/SET i midten af drejeknappen for at gemme dit valg.
  scan_IMG_2874.jpg
 5. Tryk på ID for at tjekke hvilket ID-nummer fjernudløseren har.
 6. På flashen skal du trykke på knappen 600ex.jpg, så du kommer til menuen for Wireless. Her skal du vælge radio_1.jpg SLAVE med drejeknappen og trykke på SEL/SET i midten af drejeknappen for at gemme dit valg. 
 7. Tryk på knappen Gr indtil gruppe A, B eller C er valgt.
 8. Tryk to gange på MENU knappen indtil MENU3 vises og tryk på CH.
 9. Tallet under radio_1.jpg-symbolet bliver nu fremhævet, og du skal ændre det til det samme tal, som du lige valgte på fjernudløseren med drejeknappen.
 10. Tryk på SEL/SET i midten af drejeknappen for at gemme dit valg.
 11. Hvis LINK-indikatoren ikke skifter til grøn, skal du trykke på ID og indstille ID-nummeret til samme tal som fjernudløserens.
 12. Vælg ciffer med drejeknap og tryk på SEL/SET for at ændre cifferet med drejeknappen.
 13. Tryk på SEL/SET drejeknappen for at gemme dit valg.
 14. Gentag de sidste to punkter indtil ID-nummeret er det samme som på fjernudløseren og LINK-indikatoren vil skifte til grøn.
 15. Tryk på RETUR retur_1.png og flash og fjernudløser er nu klar til brug.

Selvom du har scannet for den bedste kanal, kan det ske, at flashens LINK-indikator lyser rødt, fordi den har mistet forbindelsen. Så er du nødt til at slukke og tænde for både flash og fjernudløser. Se mere her...

Se eventuelt videoen herunder.

Hvis du mister forbindelsen

I nogle tilfælde skifter flashens LINK-indikator fra grøn til rød. Så skal du slukke og tænde for både fjernudløser og flash, før der igen oprettes forbindelse.

Det kan være irriterende, hvis flashen er stillet et sted, hvor det tager tid at nå den.

Hvis du efter scanning ser, at der er stor forskel mellem kanalerne, kan det betyde, at der er meget radiostøj, hvor du er.

scan_IMG_2877.jpg

Du kan mindske risikoen, for at miste forbindelsen, ved at scanne for bedste kanal eller sætte CH til AUTO.

Du kan også slukke og tænde fjernudløseren mellem optagelserne, med ca. et minuts mellemrum.

En af årsagerne er, at flere og flere hjem og kontorer ikke bare anvender WiFi i 2.4GHz området, men også at dårligt afskærmede USB 3.0 kabler kan udseende radiostøj i frekvensområdet.

Problemet er dokumenteret grundigt i Canons amerikanske brugerforum her...

Brugermanual til ST-E3-RT fjernudløser

Brugermanual til 600EX II-RT speedlite flash

Canon om brug af trådløs flash...

Canon EX Flash TTL E-TTL E-TTL-II ?

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 © Kim Dang Trong
Til toppen af siden