×

Enkel vejledning i Canon EOS R

Hvis du lige har købt et Canon EOS R, eller nulstillet det efter at have overtaget det efter en kollega, er her en hurtig vejledning: 

Overblik
 1. On/Off (32,4)
 2. Mode button/knap (31,1)
 3. Main dial/drejeknap (31,3)
 4. Multi-function button/knap (31,4)
 5. Shutter button/knap (31,5)
 1. Quick control dial/drejeknap (32,8)
 2. Menu button/knap (32,14)
 3. Set button/knap (32,13)
 4. Info button/knap (32,11)


Tallene i parantes refererer til sidetal og nummer i Canons brugervejledning.

canon_R_tal_1.jpg

Før du fotograferer

De vigtigste indstillinger er:

Du ændrer billedkvalitet ved at trykke på MENU knappen (7), og er i den første menu SHOOT og i dens første fane 1, hvor du i Image quality, skal vælge filtype og opløsning. 

canon_r_shoot1_menu.jpg

Tryk på linjen eller på knappen SET (8)  og vælg CRAW i øverste linje og M i nederste. Afslut ved at trykke SET knappen (8).

RAW-filer indeholder alle de data sensoren optog, og er gode at redigere i, mens JPG-filer kan bruges med det samme af dr.dk.  CRAW er raw-filer, der er ...

Formater SD-kortet

Du formaterer dit SD-kort ved at gå til SET UP menuens første side og nederste linje.

format_1.jpg

Tryk på linjen og tryk OK i næste vindue

format_2.jpg

Så bliver kortet formateret og du er nu klar til at bruge kameraet.

 

Nu kan tage dit første billede
 1. Søgeren tænder automatisk, når du tager kameraet op til øjet, og i midten viser firkanten fokusområdet.

  IMG_0387_a.jpg

 2. Ret kameraet mod det motiv du vil fotografere, så fokusfirkanten er på det du vil have skarpt.

 3. Tryk halvt ned på udløserknappen - firkanten bliver grøn og der lyder et lille bip, når der er fokuseret.

  IMG_0387_b.jpg

 4. Komponer dit billede og tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.

P'et øverst til venstre betyder at kameraet er i Program-mode, der automatisk indstiller den optimale tid og blænde. 

Før du trykker udløseren halvt ned, kan du i nederst søgeren se, at eksponeringskorrektionen er på 0 og kameraets følsomhed, ISO, er sat til AUTO.

Efter du har trykket udløseren halvt ned, kan du, i dette tilfælde, se at lukkertiden er sat til 1/160 sekund, blænden F4,5 og ISO er sat til 1600. 

Du kan ændre lukkertid og blænde ved at dreje på Main dial drejeknappen (3). 

For at gøre billedet lysere eller mørkere, kan du ændre eksponeringen med Quick control drejeknappen (6). 

 

Skift AF metode

Kameraet er virkelig god til at følge fokus på ansigter og øjne. For at slå den funktion til, kan du trykke på Set knappen (8). Så får du nedenstående skærmbillede frem.

skift_AF_methode_a_2.jpg

De lodrette knapper i hver side, er funktioner og de horisontale i bunden, er funktionernes egenskaber. I dette tilfælde står vi i funktionen AF (autofokus) og der er valgt et enkelt punkts-AF.

For at skifte til ansigts- og øjegenkendelses-autofokusmetoden, kan du trykke på knappen til venstre for knappen med den gule kant. Du kan også bruge venstre Cross key knap på ringen omkring SET knappen (8).

cross_keys.jpg

skift_AF_methode_a_3.jpg

Og tryk derefter på INFO knappen (9) for at aktivere øjegenkendelse.

skift_AF_methode_a_4.jpg

Nu vil kameraet søge efter et ansigt og derefter et øje at stille skarpt på, men når man trykker halvt ned på udløseren, så låses autofokus. Folk har det jo med at bevæge sig, så derfor kan det være godt at skifte til SERVO, der følger fokus på motivet, mens udløseren holdes halvt nede.

Tryk på knappen ONE SHOT og skift til SERVO nederst på skærmen.

skift_AF_methode_a_5.jpg

skift_AF_methode_a_6.jpg

Så vil kameraet hurtigt opdage et ansigt og et øje.

skift_AF_methode_a_7.jpg

Og fokusere ligeså snart du trykker halvt ned på udløseren. Fokus fastholdes, sålænge knappen holdes halvt nede.

skift_AF_methode_a_8.jpg

Mere om Quick control menuen her: youtu.be/fOu_giE8Vfg

 

Startpunkt for fokusering

Hvis der er flere personer i dit billede, kan det godt være lidt belastende at kameraet vælger person. Det kan du undgå ved at sætte startpunkt for fokusering til samme sted som enkeltfokuspunkt-området.

Tryk på MENU knappen og gå til AF menuen og fane 5 og ned til Initial Servo AF pt for Ansigts/øje genkendelse, som her står til AUTO og tryk på linjen eller SET knappen.

startpunkt_for_AF_1.jpg

Flyt vælgeren fra Automatic nederst til "Initial pt for ...." øverst og tryk på SET

startpunkt_for_AF_2.jpg

Så Initial Servo AF pt for Ansigts/øje genkendelse til sidst står som vist på billedet herunder.

Så vil en hvid firkant i søgeren, vise dig startpunktet for din autofokus - det peger du så mod det ansigt eller øje, du vil fokusere på, og kameraet klarer resten.

NB! Hvis dit fokuspunkt er kommet langt væk fra midten, kan du centrere det ved at trykke på delete delete.png knappen nederst til højre på kameraet. 

 

Skift ISO

Som udgangspunkt er der valgt AUTO ISO, dvs. at følsomheden ændres afhængigt af lysstyrke og valg af lukkertid og blænde.

Det er hurtigst at skifte ISO ved at trykke på Multi-function knappen (4) lige foran udløseren.

skift_iso_1.jpg

Og drej på Main dial drejeknappen (3) lige bag udløseren, for at ændre ISO. 

skift_iso_2.jpg

Højere ISO giver mere støj, så vælg lav ISO (100 - 400) udendørs og høj ISO(1600 - 6400) indendørs. Ved natoptagelser, hvor du vil undgå blitz for, at bevare stemningen kan 12800 ISO og højere være nødvendigt.

 

Overføre billeder til redigering

Tag SD-kortet ud af kameraet og sæt det i en kortlæser.

Computeren vil normalt åbne kortet i et nyt vindue. Du kan så gå til dine billeder ved at gå til DCIM - 100EOSR.

sd-kort.jpg

Kopier billederne til din computer. Du kan previewe og vælge dine bedste billeder i Adobe Bridge og derfra åbne dem i Adobe Photoshop eller Lightroom. Hvis du åbner CR3 filer, skal den nyeste udgave af Photoshop eller et plugin fra Adobe være installeret, ring til 5000 for at få dem til at hjælpe dig.


Læs mere her:
Canon EOS R avanceret brugervejledning på engelsk
Canon EOS R avanceret brugervejledning på dansk
Canon EOS R advanced manual with tips and tricks

Video Operation and Control Features

Performance Data for the EOS R

 


2024 © Kim Dang Trong
Til toppen af siden